Instrukcja dla GEZ 2.0

Gminna Ewidencja Zabytków wersja 2.0

Wersja 2.0 modyfikuje (usprawnia) procesy wstawiania i drukowania zdjęć oraz usuwając je fizycznie poza obręb bazy znacznie zmniejsza jej objętość. Wymaga ona zainstalowanej standardowo (C:\Program Files\GEZ) wersji 1.1 Wersję programu można sprawdzić w MENU GŁÓWNYM na formularzu O PROGRAMIE.

Po wgraniu do katalogu c:\program files\gez (w przypadku niestandardowej lokalizacji plików program przy konwersji pyta o położenie pliku foto_1.mdb - należy je wskazać, by umożliwić uruchomienie programu) dwóch pobranych plików i otwarciu programu, uruchamia się konwersja, która:
1. zmienia strukturę bazy
2. defragmentuje bazę (uwalnia niewykorzystane miejsce w pliku gez_dat.mdb)
3. kopiuje wszystkie wstawione uprzednio zdjęcia do bazy foto_1.mdb
4. umożliwia przeniesienie zdjęć do zewnętrznych plików (niestety trzeba to robić pojedynczo....)
Po konwersji baza nie ma linków do plików graficznych. Trzeba je wskazać. W tym celu należy w MENU KONFIGURACJI - LOKALIZACJA PLIKÓW wprowadzić uprzednio założony katalog, w którym będą przechowywane pliki graficzne (np. C:\GEZ_PIC\) lub - w przypadku pracy w sieci - wspólna scieżkę sieciową. Umieszczane w bazie pliki graficzne będą kopiowane do tego własnie katalogu pod automatycznie nadawanymi nazwami g-n-z.jpg (lub g-n-z.gif, g-n-z.bmp itd.), gdzie g = numer gminy, n = numer obiektu,
z = numer zdjęcia.

Przenoszenie zdjęć do katalogów zewnętrznych:

1. uruchomić bazę w formularzu edycji danych
2. ustawić kursor na zdjęciu; kliknać 2 razy
3. wybrać "zapisz jako...", wpisując, np. a.jpg (dobrze się pisze)
4. wcisnąć przycisk PRZENIEŚ i wskazać ten plik (a.jpg) bez wyszukiwania katalogu
5. program sam go przemianuje i przeniesie do zdefiniowanego podczas konwersji katalogu zewnętrznego
6. powtórzyć operacje 2-4 dla kolejnych zdjęć - aż do wyczerpania ich zapasu; wszystkie możemy nazywać tak samo.

Po dokonaniu konwersji trzeba wygenerować wszystkie listy i raporty. Po przeniesieniu wszystkich zdjęć do plików zewnętrznych plik foto_1.mdb można zastapić tym pustym z załączonego pliku.
Zdajemy sobie sprawę, że przenoszenie powyższą metoda uprzednio wstawionych zdjęć może być - przy dużej ich ilości - rozwiązaniem kłopotliwym. Operacja jest jednorazowa i nie bedzie potrzeby jej powtarzania.

 

Wszelkie uwagi oraz pytania prosze kierowac na e-mail
© Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków